De opdracht? Het zichtbaar maken van wat reeds gegeven was, zó dat het opnieuw gezien en begrepen kan worden. Middel? Inspanning, zelfkritiek, een klein ogenblik van helder zien.
Maarten Houtman, 1961

Projecten 
Creatie