Portfolio

C2Circle

C2Circle richt zich onder andere op het ontwikkelen van CO2 reductie met behulp van algentechnologie en bioraffinage van diverse reststromen. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het verduurzamen van deze wereld en niet te vergeten het reduceren van de uitstoot van kooldioxide.

Met de ontwikkeling van deze styling wordt de uitstraling van C2Circle kracht bijgezet. Oude denkpatronen zoals 'verbruiken/weggooien' worden omgezet in 'cirkelvormige oneindigheid' en 'groen recyclen'.

Creatie