Portfolio

Nederlandse Arbodienst

De Nederlandse Arbodienst is dé nieuwe instelling in Nederland voor advies en ondersteuning aan werkgevers op het gebied van verzuimmanagement. Het bedrijf streeft naar makkelijke, snelle en simpele communicatie. En investeert in langlopende relaties kortom: 'Klantintimiteit'.

Met dit gegeven is Neve Design aan de slag gegaan bij de ontwikkeling van de identiteit voor Nederlandse Arbodienst. De beginletter "A" is opgebouwd uit 2 delen die 'in elkaar verstrengeld' zijn en de relatie tussen instelling en klant symboliseert. Deze overlapping (het samengaan) komt ook tot uiting binnen een patroon dat onderdeel vormt van de identiteit en hierbinnen op verschillende manieren wordt toegepast. Zowel bij huisstijl als website en overige grafische uitingen.

Creatie